Fodbold – formål og organisationsbeskrivelse

FORMÅL

  • At alle spillere skal have en god fodboldoplevelse tilrettelagt på deres præmisser
  • At skabe et kvalitetstilbud til børn, unge og voksne i Spørring – Trige – Ølsted området, hvor medlemmerne får mulighed for et aktivt klubliv og kammeratlig samvær
  • At klubben bliver synlige overfor forældre for at få en større forældreinddragelse
  • At skabe et godt miljø og renommé for trænere og ledere i ST70, der giver mulighed for udvikling som træner/leder.
ORGANISATIONSBESKRIVELSE AF ST70 – FODBOLD

 

ORGANISATION:ANSVARLIG FOR:
Udvalget:
Ca. 3-5 personer med hver deres ansvarsområde.
Mødes efter behov 
– Klubbens økonomi dvs. kontingent fastsættelse og opkrævning, indhentning af diverse tilskud.
– Uddeling af ansvarsområder.
– Etablering af trænerstaben samt afholdelse af trænermøde x 2 årligt, før sæsonstart og efter sæson, tilbyde trænerkursus.
– Igangsætter til forskellige aktiviteter eller i samråd med trænerne.
– Informationer til Treklang og andet i nærmiljøet omkring klubbens aktiviteter.
– Skabe et miljø hvor det er attraktivt at være træner, f.eks få større årgange til at tage en træningstime for de mindste.

Træner:
1-2 personer

træner 1-2 gange i ugen i 1 – 1½ time.
Tidspunkt og ugedag aftales med bestyrelsen 

– planlægning/afvikling af træning og kampe.
– etablering af en holdleder.
– ansvarlig for god kommunikation til forældre.
– ansvarlig for klubbens materialer dvs. kamptøj, overtrækstrøjer, bolde, kegler, drikkedunke osv.
– ansvar for at viderebringe skriftlige og mundtlige beskeder fra og til bestyrelsen.
– ansvarlig for etablering af hygge omkring spillere og inddragelse af forældre.
– aflevere skema over aktivitetstimer til bestyrelsen ved sæsonens afslutning.
– udarbejde og opdatere spillerliste til medlemsregistrering. Afleveres til Udvalget senest 2 uger efter sæsonstart.
– udlevere turneringsplan og telefonliste til spillerne.
– udlevere kampseddel til spillerne i god tid.
– oplyse om ændringer til kampafvikling m.v. til kampfordeleren og andre involverede parter.
– byde dommer og modstanderklub velkommen til ST70 – anvise omklædningsfaciliteter.
Holdleder:
1 forældre 
– ansvarlig for køre/vaskeseddel.
– har styr på kamptøj og forældreopgaver.
– medansvarlig for klubbens materialer.
– medansvarlig for etablering af et rart og trygt samvær omkring spillere og inddragelse af forældre.
– hjælper træner med afvikling af træning og kamp.
Spillere:
– Mikroput drenge
– Miniput piger
– Miniput drenge
– Lilleput piger
– Lilleput drenge
– Piger
– Drenge
– Junior
– Ynglinge
– Senior Herrer
– Senior Kvinder 
– at møde til tiden både til træning og kampe.
– at lytte til og respektere træner og holdleder.
– en god og kammeratlig hensyntagen til hinanden dvs. at respektere hinandens forskelligheder.
– fairplay på banen.
– at respektere og behandle klubbens faciliteter ansvarligt. 

 

Forholdet mellem klubbens udvalg og træner/holdleder.

Forventninger til Udvalget:
Orienterer nye trænere om klubben og dens faciliteter/materialer
Udleverer relevante nøgler, fløjte, træningsdragt, turneringsreglement og kampprogram, JBU-reglement, idekatalog (hvis brug for dette), kamptøj og overtrækstrøjer.
Vurderer behovet for nye materialer, sikrer at materialerne indkøbes og er til stede inden for en aftalt tid.
Afholder trænermøde før og efter sæsonen.
Tilbyder og tilskynder trænere og holdledere kursus.
Igangsætter og arrangerer fælles sæsonstart og afslutning.

Forventninger til trænere og holdledere:
· Forberedt til både træning og kamp.
· Ansvarsbevidst og pligtopfyldende – her tænkes især overfor spillerne, men også ansvaret overfor klubbens faciliteter (oprydning, orden, behov for nyt materiale osv.).
· Humoristisk sans.
· Skaber et miljø der tiltrækker og fastholder spillerne fx ros til hver enkelt spiller, en bold til hver spiller, er socialt orienteret og engageret i spillerne.
· Sikrer et højt informationsniveau til især børnene og deres forældre.
· Er et godt eksempel og foregangsperson i valg af sprog og opførsel fx som hovedregel ikke drikke spiritus eller ryge i børns nærvær.
· Deltager i klubbens arrangementer, kommer med forslag til aktiviteter med spillerne, hvor der eventuelt kan gives økonomisk støtte fra klubbens side. Ansøgning med en beskrivelse af arrangementet gives til Udvalget.
· Henter hjælp og støtte fra bestyrelsen, hvis behov for dette.
· Sikrer at alle, der spiller kamp også betaler kontingent. Hjælper Udvalget med opkrævningen/giver besked til bestyrelsen.