Om os

ST70’s historie og organisation

Boldklubben ST70 blev dannet i 1970 ved en sammenslutning af de oprindelige gymnastikforeninger i Spørring og Trige. I øjeblikket består klubben af en hovedbestyrelse og fire aktive afdelinger med badminton, fodbold, gymnastik og håndbold på programmet. De enkelte afdelinger har egen bestyrelse og selvstændig økonomi.
Klubben er overordnet organiseret under DIF og DGI. De enkelte afdelinger deltager i de forskellige turneringer og arrangementer, der er relevante for de aktiviteter, der er. Fx er fodboldafdelingen repræsenteret i JBU’s turneringer. De daglige aktiviteter arrangeres hovedsageligt af frivillige trænere/instruktører og forældre i fællesskab.

Faciliteter

Klubben deler især faciliteter med Bakkegårdsskolen. Her rådes der over et klublokale med køkkenfaciliteter, 2 omklædningsrum og hal, hvor håndbold- og badmintonafdelingen har deres daglige gang.
Gymnastikafdelingen anvender skolens gymnastiksal, salen på Trige Søndergård, gymnastiksalen i Spørring samt lokaler på Bjørnshøjcentret.
Fodboldafdelingen anvender Bakkegårdsskolens 3 omklædningsrum med indgang fra enden af hallen ved Brugsens parkeringsplads. Via stisystem fra hallen er der adgang til træningsbanerne og grusbanen, der ligger ved boligblokkene ud til Randersvej. Kampbanerne ligger på Trige Gl. Stadion ved Trige Centervej/Holmkærvej, som anvendes fra april til oktober. Det er primært her der trænes og spilles kampe på nuværende tidspunkt. Oldboys-fodbold anvender desuden en fodboldtræningsbane i Spørring. Om vinteren har fodboldafdelingen timer i hallen til indendørs fodbold.
Derudover blev nye faciliteter på Trige Søndergård taget i brug i 2007, hvor Hovedbestyrelsen, fodbold- og gymnastikafdelingen har deres daglige gang. Her er der 2 omklædningsrum, en større sal samt klubfaciliteter på 1. sal.

Klubben i dag

ST70 er en lille lokal klub. Klubbens aktiviteter bygger primært på forældreopbakning og medlemmernes initiativer. Uden denne indsats og opbakning ville der således ikke være en idrætsforening i Trige – Spørring – Ølsted området til gavn for børn og unge. Det forventes således, at forældrene tager del i deres børns idræt og er med til at sætte præg på aktiviteterne i de forskellige afdelinger og i klubben.
Udover de sportslige aktiviteter, hvor breddeidræt og konkurrencemoment trives side om side, er der rig mulighed for at nyde godt af det sociale samvær i nærmiljøet. Her kan bekendtskaber fra børneinstitutioner og skole ofte udvikles og fastholdes mange år frem for både børn og voksne.
Klubbens aktiviteter finansieres dels over medlemskontingent, dels over kommunalt tilskud og nogle få sponsorindtægter. Klubbens aktuelle resultater og aktiviteter kan følges her på hjemmesiden samt i nærområdets blad: Treklang.

Klubben i fremtiden

På grund af vores klubfaciliteter, der er spredt over et større område og formentlig også medlemmernes dyrebare fritid, har Boldklubben ST70 haft svære betingelser. Der er mange tilbud og krav i vores fritid. Børn/unge og voksnes interesser spreder sig langt udover de traditionelle tilbud som håndbold, fodbold, badminton og gymnastik, som vi kan tilbyde. Det giver os udfordringer til at kunne tilbyde en mere varieret, sjov og fleksibel form for idræt i nærmiljøet. De forskellige afdelingers bestyrelser lægger et stort og frivilligt stykke arbejde i, at ST70 også fremover vil være rammen om en vigtig del af nærmiljøets fritidsaktiviteter, så længe der er opbakning og vilje til stede.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakt os